ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680550
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030045
รหัส Obec 6 หลัก :
  680550
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokmoonlaosawalschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกก่อง
ตำบล :
  สร้อยพร้าว
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0969062582
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  41030045@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สร้อยพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2563 เวลา 11:26:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์


นายรังสรรค์ ชำนิยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน