ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680557
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  680557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาฮัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAHUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาฮัง
ตำบล :
  ผักตบ
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042-180568
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  41030019@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักตบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาฮังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน