ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680558
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030020
รหัส Obec 6 หลัก :
  680558
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักตบประชานุกูล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaktobprachanukul school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านผักตบประชานุกูล
ตำบล :
  ผักตบ
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-421-49067
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  41030020@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักตบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2563 เวลา 15:08:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล


นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน