ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680560
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  680560
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนิคมหนองตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nikomnongtan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านนิคมหนองตาล
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042250449
โทรสาร :
  042910078
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:18:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล


นายทศพล ต้นคำใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน