ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680561
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030039
รหัส Obec 6 หลัก :
  680561
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phonngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านโพนงาม
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042148455
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/5/2483
อีเมล์ :
  41030039@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14:06:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนงาม


นายชวาลสันติ์ พวงกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน