ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680566
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030037
รหัส Obec 6 หลัก :
  680566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยางเดี่ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donyangdiaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านดอนยางเดี่ยว
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4233-5025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2516
อีเมล์ :
  41030037@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2563 เวลา 12:54:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน