ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680567
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030032
รหัส Obec 6 หลัก :
  680567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsonghongnonghelpnonsri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองสองห้อง
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0810617000
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 16:11:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี


นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน