ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังงู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680569
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  680569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพังงู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban PangNgoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านยางคำ
ตำบล :
  พังงู
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  pungngu_kid@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มหนองหาน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16:33:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพังงู


นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังงู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2