ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680570
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  680570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขาวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kawoe
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านขาวัว
ตำบล :
  พังงู
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4226-0334
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/02/2516
อีเมล์ :
  41030023@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขาวัว


นายอิทธิพล นาทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาวัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2