ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังซ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680571
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  680571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพังซ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pungson school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านพังซ่อน
ตำบล :
  พังงู
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4220-0284
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 สิงหาคม 2484
อีเมล์ :
  41030024@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพังซ่อน


นายจงจิต กิ่งกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังซ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน