ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680573
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  680573
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกถาวรทรายงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kogthawornchayngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโคกถาวร
ตำบล :
  พังงู
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042-180571
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤษภาคม 2025
อีเมล์ :
  niwatpan53@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองหาน3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม


นางสมนึก กินรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2