ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680576
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  680576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donklangtandeaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านดอนกลาง
ตำบล :
  พังงู
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4291-5451
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  41030029@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:20:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2