ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680577
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030030
รหัส Obec 6 หลัก :
  680577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้ารังกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongyalungka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองหญ้ารังกา
ตำบล :
  พังงู
อำเภอ :
  หนองหาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4227-1365
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  41030030@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังงู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา


นางจีระวรรณ มาทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน