ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าช่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680701
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030076
รหัส Obec 6 หลัก :
  680701
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าช่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thachuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่าช่วง
ตำบล :
  ทุ่งฝน
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  0641543981
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2484
อีเมล์ :
  41030076@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฝน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:35:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าช่วง


นายสุรชัย อุ่นแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน