ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนกุดค้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680702
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030077
รหัส Obec 6 หลัก :
  680702
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนกุดค้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonkudka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านกุดค้า
ตำบล :
  ทุ่งฝน
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  0842191327
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2493
อีเมล์ :
  41030077@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดค้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09:30:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนกุดค้า


นายสมคิด อุดชุมนารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกุดค้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน