ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680704
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030079
รหัส Obec 6 หลัก :
  680704
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธาตุน้อยก่อสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thatnoikorsamran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านธาตุน้อย
ตำบล :
  ทุ่งฝน
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  042180112
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒
อีเมล์ :
  41030079@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร.ร. อนุบาลทุ่งฝน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฝน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ


นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน