ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680705
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030080
รหัส Obec 6 หลัก :
  680705
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Barnpongsoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโพนสูง
ตำบล :
  ทุ่งฝน
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  0-4227-0201
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21มกราคม 2489
อีเมล์ :
  41030080@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อด.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งฝน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:36:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสูง


นายสไกร สีทวนฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน