ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680706
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030081
รหัส Obec 6 หลัก :
  680706
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านทุ่งใหญ่
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  0-4227-0127
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2487
อีเมล์ :
  Banthungyai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุดรธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15:06:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่


นางสุภาพร นามลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน