ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680707
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030088
รหัส Obec 6 หลัก :
  680707
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านช้าง
ตำบล :
  นาทม
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  0-4227-1323
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาทม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช้าง


นายศักดา แสนศิริรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2