ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680708
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030086
รหัส Obec 6 หลัก :
  680708
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHOLAOWICHAKHAMSEDASCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเหล่าวิชา
ตำบล :
  นาชุมแสง
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  04220066
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2479
อีเมล์ :
  pholaowichakhamseda@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:06:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา


นายสุเทพ เนียมนาภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน