ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680709
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030087
รหัส Obec 6 หลัก :
  680709
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาชุมแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nachumsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาชุมแสง
ตำบล :
  นาชุมแสง
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  0817088724
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2500
อีเมล์ :
  jenjira.tj@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาชุมแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง


นายวิชัย ขันตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน