ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680711
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030089
รหัส Obec 6 หลัก :
  680711
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannathom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาทม
ตำบล :
  นาทม
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  0818725478
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/07/2502
อีเมล์ :
  nathomud3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 10:34:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทม


นายเสถียร ดีสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน