ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680712
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030082
รหัส Obec 6 หลัก :
  680712
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนคำตานาหนองกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumcholkhamtananongkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคำตานา
ตำบล :
  ทุ่งใหญ่
อำเภอ :
  ทุ่งฝน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41310
โทรศัพท์ :
  062239949
โทรสาร :
  042220064
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  kamtananongkung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลทุ่งใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10:07:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง


นายสมบูรณ์ คำศรีระภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน