ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680715
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030097
รหัส Obec 6 หลัก :
  680715
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลไชยวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanchaiwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้าน224 ไชยวาน
ตำบล :
  ไชยวาน
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  042265444
โทรสาร :
  042265044
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/10/2465
อีเมล์ :
  anubanchaiwan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:43:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลไชยวาน


นายบัญญัติ โพธิ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไชยวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน