ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680716
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  680716
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพียปู่หนองเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Piapoonongreua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเพียปู่
ตำบล :
  ไชยวาน
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/07/2482
อีเมล์ :
  41030098@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14:44:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ


นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียปู่หนองเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน