ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680717
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030099
รหัส Obec 6 หลัก :
  680717
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มเกล้า 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ROMKAO2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองตูม
ตำบล :
  ไชยวาน
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  042265417
โทรสาร :
  042265417
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:56:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มเกล้า 2


นายวัชรพล วิทยากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน