ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองแวงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680719
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030101
รหัส Obec 6 หลัก :
  680719
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองแวงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongvangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองแวง
ตำบล :
  ไชยวาน
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  0-4227-0248
โทรสาร :
  042265599
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤศจิกายน 2485
อีเมล์ :
  nongvang@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไชยวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:02:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองแวงวิทยา


นายรัศม์ เหล่าก้อนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน