ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหลัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680722
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030109
รหัส Obec 6 หลัก :
  680722
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหลัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONGLAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองหลัก
ตำบล :
  หนองหลัก
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  0-4227-0004
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  41030109@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:37:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหลัก


นายเอกพล โฮมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน