ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสะงวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680723
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030110
รหัส Obec 6 หลัก :
  680723
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนสะงวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choomchonsanguay
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านสะงวย
ตำบล :
  หนองหลัก
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  0-4222-0118
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มกราคม 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2563 เวลา 09:08:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนสะงวย


นายสุระพล สอนเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะงวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน