ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680724
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030111
รหัส Obec 6 หลัก :
  680724
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาปู-นากลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAPU-NAKLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนาปู
ตำบล :
  หนองหลัก
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  042180111
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 ตุลาคม 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:47:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง


นายยุทธศักดิ์ หินนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2