ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองอิอู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680726
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  680726
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองอิอู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongeoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองอิอู
ตำบล :
  หนองหลัก
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  0885602785
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/06/2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหลัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:46:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองอิอูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิอู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน