ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680728
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030104
รหัส Obec 6 หลัก :
  680728
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankammuang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคำม่วง
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  0-42200050
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/07/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ip-star
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:57:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำม่วง


นางน้ำฝน ไชยวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน