ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680730
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030106
รหัส Obec 6 หลัก :
  680730
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าก้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpakao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านป่าก้าว
ตำบล :
  โพนสูง
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  41030106@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนสูง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 15:33:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าก้าว


นายฉลาด วิรุณพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน