ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเลาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680732
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  680732
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเลาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamloschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังงามพัฒนา
ตำบล :
  คำเลาะ
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  0-42147243
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  Bankamloschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเลาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13:25:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเลาะ


นางเพ็ญศรี เรียบร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเลาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน