ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680733
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  680733
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำน้ำทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankamnamtip
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านเลขที่ 2 บ้านน้ำทิพย์
ตำบล :
  คำเลาะ
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2/12/2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มไชยวาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเลาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:16:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์


นายทองคำ โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน