ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680735
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030094
รหัส Obec 6 หลัก :
  680735
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangchomphu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังชมภู
ตำบล :
  คำเลาะ
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  042220047
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:23:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังชมภู


นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน