ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสยามกลการ 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680737
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030096
รหัส Obec 6 หลัก :
  680737
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สยามกลการ 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sayamkonlakarn3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนม่วงหวาน
ตำบล :
  คำเลาะ
อำเภอ :
  ไชยวาน
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41290
โทรศัพท์ :
  0-4222-0049
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2522
อีเมล์ :
  sayamkonlakarn3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มไชยวาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเลาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสยามกลการ 3


นายถาวร แสงใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนสยามกลการ 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน