ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680773
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030196
รหัส Obec 6 หลัก :
  680773
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลพิบูลย์รักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanphibunrak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแดง
ตำบล :
  บ้านแดง
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042258147
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2472
อีเมล์ :
  anubanphibunrak2561@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13:35:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์


นายชลพรรษ สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน