ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680774
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030197
รหัส Obec 6 หลัก :
  680774
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  บ้านแดง
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อด.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09:55:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์


นางสิรินญา ไทยเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน