ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680776
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030184
รหัส Obec 6 หลัก :
  680776
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนายม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannayom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนายม
ตำบล :
  ดอนกลอย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4227-0091
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2489
อีเมล์ :
  41030184@udonthni3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อด.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:58:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนายม


นายสงกรานต์ บุญพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน