ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680777
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  680777
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonkloy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนกลอย
ตำบล :
  ดอนกลอย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4214-8267
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2483
อีเมล์ :
  41030185@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:19:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลอย


นายบัวใส บ่อคำเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2