ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680779
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030187
รหัส Obec 6 หลัก :
  680779
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หว้านใหญ่ประชาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanyaiprachacom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหว้านใหญ่
ตำบล :
  ดอนกลอย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-42326013
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  wanyai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:40:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม


นายชาญชัย คทาเหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน