ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680783
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030193
รหัส Obec 6 หลัก :
  680783
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นานกหงส์เสรีมีชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nanokhongsereemeechai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านนานกหงส์
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4225-8301
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2489
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิบูลย์รักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 20:32:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย


นายจิรพันธ์ ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน