ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680784
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030194
รหัส Obec 6 หลัก :
  680784
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ่อนนาเพลิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthonnaplern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านใหม่สามัคคี
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4225-0844
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  Thonnaplern@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาทราย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:15:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน


นายบรรพต อุปไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน