ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680785
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030190
รหัส Obec 6 หลัก :
  680785
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนม่วง
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  41030190@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:52:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนม่วง


นางสาวรุ่งฤดี อัปมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน