ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680786
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030191
รหัส Obec 6 หลัก :
  680786
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongphai (watweluwan upatham)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองไผ่
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4222-0185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิถุนายน 2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)


นายสุปัญญา วิชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน