ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680787
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030189
รหัส Obec 6 หลัก :
  680787
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงยางน้อยโนนตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongyangnoynontan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนตาล
ตำบล :
  ดอนกลอย
อำเภอ :
  พิบูลย์รักษ์
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0849539147
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กย 2503
อีเมล์ :
  41030189@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ดอนกลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:51:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล


นางสำเนียง ภูนาขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน