ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680790
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030201
รหัส Obec 6 หลัก :
  680790
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงคอนสาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Muang Khon Sai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านม่วง
ตำบล :
  คอนสาย
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-42147456
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2546
อีเมล์ :
  atit1915@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนกู่แก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.คอนสาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 19:52:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย


นายสมหวัง เกตอุบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2