ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680793
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030204
รหัส Obec 6 หลัก :
  680793
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองช้างคาวหนองบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongchangkaonongbong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองช้างคาว
ตำบล :
  คอนสาย
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  0-4225-6297
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอนสาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง


นายสมศักดิ์ ลาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน