ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1041680795
รหัส Smis 8 หลัก :
  41030206
รหัส Obec 6 หลัก :
  680795
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำแคนแก่นคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankamkeangankoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านคำแคน
ตำบล :
  คอนสาย
อำเภอ :
  กู่แก้ว
จังหวัด :
  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  41130
โทรศัพท์ :
  042220003
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  41030206@udonthani3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคอนสาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:06:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ


นางสาวจิตรกัญญา เข็มพรมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน